To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Poznaj aktywistów i aktywistki grup lokalnych Amnesty International – Dominika Faber

Światowa fala protestów

Aktualność

Turcja: Nielegalne deportacje Syryjczyków do tzw. „bezpiecznej strefy”

Do dziś słyszę krzyki dzieci i kobiet w wodzie. Do dziś mam przed oczami ten moment, kiedy łódź się przewraca. To trudne.