To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Polska: Rada Europy potępia porażkę w walce z przemocą wobec kobiet

Usnarz Górny: raport z wizyty

Aktualność

“Pieśni Opresji” najlepszym filmem o prawach człowieka na festiwalu Millennium Docs Against Gravity 2021

„(…) chciałbym być wolny, żeby móc swobodnie podróżować gdziekolwiek zechcę, bez granic. Chcę zobaczyć świat. Nie chcę zostać na tej małej wyspie do końca mojego życia. Prawem każdego człowieka jest bycie wolnym