To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Europa w czasie COVID-19 jest dotknięta ukrytą pandemią: przemocą domową

Amnesty International składa raport ze stanu wdrożenia Konwencji antyprzemocowej w Polsce

Aktualność

Sejm i Senat powołają nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Dla mnie była to możliwość zaangażowania uczniów w najbardziej aktualne sprawy związane z ochroną praw człowieka na świecie. Udział w projekcie to z jednej strony nowy zasób wiedzy i umiejętności dla nauczycieli a z drugiej możliwość aktywizacji uczniów i danie im okazji do samodzielnego działania na rzecz innych.