To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Nominacje do Pióra Nadziei 2017

Polska: (Nie)codzienna odwaga obywatelska

Aktualność

Syria: Działania w ramach strategii „Poddaj się albo zgiń” to zbrodnie przeciwko ludzkości

Pokój może panować tylko tam, gdzie respektowane są prawa człowieka, gdzie ludzie mają zapewnione wyżywienie oraz gdzie jednostki i narody są wolne.
XIV Dalajlama