To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Koordynator/ka Projektu F2F

Polska nie wykonała zaleceń Komisji Europejskiej

Prywatność jest dla bezsilnych, a transparentność dla tych, którzy posiadają władzę.
Edward Snowden