To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

„The War Show” najlepszym filmem o prawach człowieka

Aktualność

Czy Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników przyjedzie do Polski?

Najważniejsze jest zagwarantowanie, że Wang Yonghang nie będzie torturowany ani poddawany innym formom złego traktowania. Wierzę, że Wang będzie mógł żyć bezpiecznie.
Maja Komorowska