To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Warto biegać dobrze z Amnesty

Polski rząd podważa zasadę praworządności

Aktualność

UE: Porozumienie UE-Turcja ma poważne konsekwencje dla praw człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ustanawia to, czego każda osoba może racjonalnie oczekiwać, a mimo to znacząco mała liczba ludzi cieszy się tymi prawami.
Peter Gabriel