To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Raport z obserwacji zgromadzenia 11 maja 2019

Norwegia: Władze muszą zatrzymać deportację Taibeh i jej rodzeństwa do Afganistanu!

Aktualność

Ponad 1 milion osób apeluje do rządu Iranu o uwolnienie Nasrin Sotoudeh

W systemie, który zaprzecza istnieniu podstawowych praw człowieka, strach staje się być na porządku dziennym.
Aung San Suu Kyi