To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

List otwarty do Komisji Europejskiej ws. systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce

Wyspa uchodźców

Aktualność

Maraton Pisania Listów: Amnesty International rozpoczyna globalną akcję w obronie praw młodych aktywistów i aktywistek.

Otwórz gazetę dowolnego dnia i znajdziesz historię, że gdzieś ktoś siedzi w więzieniu, kogoś torturują, ktoś jest skazany na śmierć za przekonania lub wyznawaną religię. Czytelnik ma poczucie chorej niemożności. Ale jeśli te uczucia wielu ludzi połączyć, można skutecznie działać.