To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Białoruś: Bezkarność stosujących tortury wzmacnia potrzebę międzynarodowej sprawiedliwości

Sejm RP, jako kandydata na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, wybrał urzędującego wiceministra partii rządzącej.

Prawa człowieka dla każdego stanowią niezbędny fundament przy budowaniu świata, w którym każdy człowiek będzie żył w zgodzie, w pokoju i dostatku.