To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Jak uciszyć pokojowe protesty w czterech krokach?

Afganistan: rekordowa liczba ofiar cywilnych i nieuzasadnione deportacje

Aktualność

Polska: Światowi przywódcy Amnesty International apelują do Prezydenta i Premiera RP

(...)najważniejsze jest życie. A jak już jest życie, to najważniejsza jest wolność. A potem oddaje się życie za wolność. I już nie wiadomo, co jest najważniejsze.
Marek Edelman
Kampania

Mundial 2018 - Drużyna ODWAŻNYCH