To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

List solidarności ze społeczeństwem obywatelskim na Węgrzech

„Jesteśmy ludźmi, jak długo musimy tolerować tę sytuację?”

Aktualność

Węgry: Nowa ustawa jest zagrożeniem dla istnienia organizacji pozarządowych

Oczywiście, że wszystko działo się za moją wiedzą. Prezydent i premier godzili się na współpracę wywiadowczą z Amerykanami, bo tego wymagała polska racja stanu. Po zamachu na WTC uznaliśmy, że to niezbędne z powodu nadzwyczajnych okoliczności.
Aleksander Kwaśniewski