To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Młodzieżowy Kongres Praw Człowieka

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

Aktualność

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Nawet jeśli cię nie zabiją, to zrujnują ci życie
Alberto Escorcia, meksykański obrońca praw człowieka