To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Warto biegać dobrze z Amnesty

Polski rząd podważa zasadę praworządności

Aktualność

UE: Porozumienie UE-Turcja ma poważne konsekwencje dla praw człowieka

Podobnie jak Amnesty przez wiele lat walczyłem o sprawiedliwość i prawa człowieka. Tak długo, jak niesprawiedliwość i nierówność trwają na świecie, nikt z nas nie może spocząć. Musimy wciąż stawać się silniejsi.
Nelson Mandela