To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Poznaj aktywistów i aktywistki grup lokalnych Amnesty International – Dominika Faber

Światowa fala protestów

Aktualność

Turcja: Nielegalne deportacje Syryjczyków do tzw. „bezpiecznej strefy”

Ostatnie miesiące pokazują, że te postępowania mają służyć nie ściganiu osób, które dopuszczają się łamania prawa, tylko ściganiu sędziów, którzy myślą zupełnie inaczej niż obóz rządzący