To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

ONZ: Zero tolerancji dla państw, które lekceważą obowiązki wynikające z Traktatu o handlu bronią

Syria: Tortury, nieludzkie warunki i masowe zgony w więzieniach

Aktualność

Ocena Polski w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ

Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne.
Jan Paweł II