To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Komitet Obrony Sprawiedliwości krytykuje ograniczanie swobody wyrażania poglądów przez prokuratorów

Raport Amnesty International o przebiegu zgromadzeń 11 listopada 2018 r. w Warszawie

Aktualność

Węgry: Policja musi powstrzymać się od niepotrzebnego i nadmiernego użycia siły przeciwko protestującym

Dla mnie była to możliwość zaangażowania uczniów w najbardziej aktualne sprawy związane z ochroną praw człowieka na świecie. Udział w projekcie to z jednej strony nowy zasób wiedzy i umiejętności dla nauczycieli a z drugiej możliwość aktywizacji uczniów i danie im okazji do samodzielnego działania na rzecz innych.
Karol, nauczyciel z Ostrowa Wielkopolskiego