To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Wprowadzenie do edukacji praw człowieka – szkolenie online

List organizacji pozarządowych do polskich władz w sprawie przyjęcia uchodźców z Morii

Aktualność

Patronat Amnesty International Polska dla książki „Myszolandia”

Nadzieja i pragnienie to dwa słowa, które mnie uratowały. Żyję w nadziei, że pewnego dnia spotkam się z moją rodziną i wrócę do mojej ojczyzny. I zacznę życie w miejscu, w którym są moje korzenie. Uchodźcy są jak wykorzenione drzewa, nasze korzenie są w jednym miejscu, a łodygi rozprzestrzeniają się w innym. (…) Moim życzeniem jest to, aby ludzie przestali patrzeć na uchodźców w odmienny sposób i przestali myśleć o dzielących nas różnicach. (…)