To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

“To decydujący moment w historii prawa do aborcji na świecie” – ostrzega Amnesty

Polska: „Przyjechaliśmy tu, nie chcieli nas wpuścić”. Romowie z Ukrainy traktowani jak niechciani uchodźcy

Aktualność

Rosja: Ponad 1300 demonstrantów zatrzymanych po ogłoszeniu poboru wojskowego

Gdybym miała powiedzieć o czym marzę, to jest to praca, niezależność i by móc być z moimi bliskimi. Normalne, bezpieczne życie – tylko tyle.
Sherian