To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Turcja: Sąd zadał cios prawom człowieka i sprawiedliwości, skazując czterech aktywistów na więzienie

„Nie mogę oddychać”- słowa, które rozpoczęły ruch

Aktualność

Białoruś: Zmasowane ataki na prawa człowieka przed wyborami prezydenckimi

Gdybyśmy żyli w wolnym kraju, mój brat nie zostałby zabity…jedynym „przestępstwem” jakie popełnił było posiadanie odmiennego zdania.