To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Uczciwa szczepionka przeciwko COVID-19

Jak policja ma (nie) działać w czasie pandemii

Aktualność

Poznaj aktywistów i aktywistki grup lokalnych Amnesty International – Karolina Janiak

Amnesty International otrzymała rolę koordynatora zmasowanych ataków propagandowych wymierzonych w Związek Radziecki.