To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

„Serbka” z nagrodą Amnesty International za najlepszy film o prawach człowieka!

Oddaj swój głos na sprawiedliwą Polskę i Europę!

Aktualność

Polska: zatrzymanie aktywistki pod zarzutem obrazy uczuć religijnych

Państwa muszą podejmować szerokie działania, by przeciwdziałać dyskryminacji i robić wszystko, by zapewnić, że wszystkie jednostki mogą w równym stopniu korzystać ze swoich praw.
47 000 Kobiet