To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

„Czarny Piątek” przeciwko niebezpiecznym restrykcjom w prawie do aborcji

Obowiązkiem polskiego parlamentu jest ochrona zdrowia i praw kobiet

Aktualność

Reforma sądownictwa stanowi zagrożenie dla prawa do sprawiedliwego sądu

(...)najważniejsze jest życie. A jak już jest życie, to najważniejsza jest wolność. A potem oddaje się życie za wolność. I już nie wiadomo, co jest najważniejsze.
Marek Edelman