To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Rząd tworzy tajemniczą „politykę migracyjną Polski”, organizacje odpowiadają

Polska: Uczestnicy bezprecedensowej fali protestów w całym kraju powinni być chronieni, a nie atakowani

Aktualność

Napisz list, zmień życie! Maraton Pisania Listów 2020 czas zacząć!

Pokój może panować tylko tam, gdzie respektowane są prawa człowieka, gdzie ludzie mają zapewnione wyżywienie oraz gdzie jednostki i narody są wolne.