To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Polska: Rada Europy potępia porażkę w walce z przemocą wobec kobiet

Usnarz Górny: raport z wizyty

Aktualność

“Pieśni Opresji” najlepszym filmem o prawach człowieka na festiwalu Millennium Docs Against Gravity 2021

Niesprawiedliwość na świecie traktujemy osobiście