To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Cyberprzemoc wobec kobiet – powszechna i niszcząca

Nominacje do Pióra Nadziei 2017

Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne.
Jan Paweł II