To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Globalna skala tajnej, cyfrowej inwigilacji to „międzynarodowy kryzys praw człowieka”, którego NSO Group jest współwinna – nowy raport

Węgry: Rząd musi udzielić rzeczowej odpowiedzi na skandal o użycie Pegasusa

Aktualność

Walka o praworządność w Polsce trwa: Unia Europejska włączyła się do gry!