To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Stanowisko w sprawie zakazu burkini we Francji

Ukraina: Władza musi przeprowadzić dokładne śledztwo po zwolnieniu 13 osób z tajnego więzienia

Aktualność

Brazylia: Dziedzictwem igrzysk w Rio są kolejne zabójstwa z rąk policji

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ustanawia to, czego każda osoba może racjonalnie oczekiwać, a mimo to znacząco mała liczba ludzi cieszy się tymi prawami.
Peter Gabriel