To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Snapchat i Skype wśród aplikacji, które nie chronią prywatności użytkowników

Sejm musi zapewnić ochronę wszystkim ofiarom przestępstw z nienawiści

Aktualność

Sprawozdanie okresowe z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

Prywatność jest dla bezsilnych, a transparentność dla tych, którzy posiadają władzę.
Edward Snowden