To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Decyzje o moim ciele nie należą do polityków

List od bohaterki Maratonu Pisania Listów

Aktualność

Zaostrzenie prawa aborcyjnego będzie miało tragiczne skutki dla praw kobiet i dziewcząt w Polsce

Człowiek może być ubogi nie dlatego, że nic nie jadł, ale dlatego, że jest nieszanowany, poniżany, lekceważony, pogardzany. Ubóstwo to stan społeczny i mentalny powodujący, że człowiek nie widzi wyjścia z sytuacji, w jakiej się znalazł.
Ryszard Kapuściński