To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Wprowadzenie do edukacji praw człowieka – szkolenie online

List organizacji pozarządowych do polskich władz w sprawie przyjęcia uchodźców z Morii

Aktualność

Patronat Amnesty International Polska dla książki „Myszolandia”

Z chwilą gdy sądownictwo utraci swoją niezależność, powstałe szkody pozostaną na pokolenia. Jestem sędzią od 1984 roku i doświadczyłam trudnych czasów. Nie sądziłam, że znów mnie to spotka. Prawda jest taka, że obecnie jest nawet gorzej.