To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

„The War Show” najlepszym filmem o prawach człowieka

Aktualność

Czy Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników przyjedzie do Polski?

Dimitris jest Romem, miał 18 lat, kiedy został zaatakowany przez chłopaków, którzy obrzucali go wyzwiskami. Stracił przytomność. Winni nie zostali do tej pory ukarani.
Grecja