To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

„Serbka” z nagrodą Amnesty International za najlepszy film o prawach człowieka!

Oddaj swój głos na sprawiedliwą Polskę i Europę!

Aktualność

Polska: zatrzymanie aktywistki pod zarzutem obrazy uczuć religijnych

Prawa człowieka dla każdego stanowią niezbędny fundament przy budowaniu świata, w którym każdy człowiek będzie żył w zgodzie, w pokoju i dostatku.
Michael Douglas