To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Warto biegać dobrze z Amnesty

Polski rząd podważa zasadę praworządności

Aktualność

UE: Porozumienie UE-Turcja ma poważne konsekwencje dla praw człowieka

Pokój może panować tylko tam, gdzie respektowane są prawa człowieka, gdzie ludzie mają zapewnione wyżywienie oraz gdzie jednostki i narody są wolne.
XIV Dalajlama