To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Brazylia: Dziedzictwem igrzysk w Rio są kolejne zabójstwa z rąk policji

ONZ: Zero tolerancji dla państw, które lekceważą obowiązki wynikające z Traktatu o handlu bronią

Aktualność

Syria: Tortury, nieludzkie warunki i masowe zgony w więzieniach

Do dziś słyszę krzyki dzieci i kobiet w wodzie. Do dziś mam przed oczami ten moment, kiedy łódź się przewraca. To trudne.
Mahmoud