Afganistan: Amnesty International poruszona odmową podjęcia dochodzeń przez Wielką Brytanię – Amnesty International

Afganistan: Amnesty International poruszona odmową podjęcia dochodzeń przez Wielką Brytanię

-Odmowa podjęcia przez Wielką Brytanię dochodzeń w sprawie incydentu, który pochłonął w tej wojnie najwięcej istnień ludzkich i w którym mogło dojść do poważnych naruszeń praw człowieka i prawa humanitarnego, budzi wątpliwości co do zaangażowania tego kraju na rzecz porządku prawnego- – twierdzi Amnesty International.

-Daje to powód do niepokoju o los obecnych i przyszłych więźniów w Afganistanie. Jeżeli nadużycia miały miejsce, odmowa podjęcia dochodzeń będzie zielonym światłem dla dokonywania kolejnych nadużyć i posłuży utrwalaniu się atmosfery bezkarności obecnej w Afganistanie od lat-.

Amnesty International wezwała do wszczęcia dochodzeń w sprawie śmierci setek ofiar w Qala-I-Jhangi, w szczególności do ustalenia, co wywołało ten incydent i czy nie zaistniały niedociągnięcia związane z procedurą przetrzymywania więźniów, a także czy reakcja ze strony Sojuszu Północnego, USA I Wielkiej Brytanii była proporcjonalna do skali zagrożeń.

-Jedyne, czego można się obawiać w związku z wdrożeniem dochodzeń – to ustalenie prawdy i wynikającego stąd przesłania, iż bezkarność nie będzie tolerowana. Historia Afganistanu jest pełna niewyjaśnionych przypadków łamania praw człowieka i nie zapanuje tam trwały pokój dopóki tolerowana będzie bezkarność w odniesieniu do przeszłych i obecnych nadużyć.-

Jeżeli siły, które był bezpośrednio zaangażowane w incydenty, nie przejawią woli prowadzenia dochodzeń, należy rozważyć powołanie międzynarodowej grupy dochodzeniowej z udziałem ONZ.

Amnesty International ponawia apel o rozmieszczenie w całym kraju międzynarodowych obserwatorów przestrzegania prawa człowieka tak szybko, jak to jest możliwe i o bezzwłoczne powołanie komisji ekspertów dla wsparcia mechanizmów pociągania do odpowiedzialności sprawców łamania w Afganistanie praw człowieka teraz i w przeszłości.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5238