Afganistan: Amnesty International potępia egzekucje dokonywane przez talibów – Amnesty International

Afganistan: Amnesty International potępia egzekucje dokonywane przez talibów

Abdul Haq przybył do Afganistanu 21 października z misją doprowadzenia do konsolidacji środowisk opozycyjnych. Był jednym z przywódców w wojnie przeciwko inwazji Związku Sowieckiego w latach 1979 – 1989. Głównym celem spełnianej przez niego misji było uzyskanie poparcia na rzecz powrotu króla Mohammeda Zahira.

Fatwa – edykt religijny wydany w Kabulu we wrześniu 2001 roku – orzeka karę śmierci za działalność szpiegowską. Uważa się, że talibowie wykorzystują właśnie ten edykt jako pretekst do wykonywania egzekucji na schwytanych przeciwnikach.

Amnesty International wzywa strony konfliktu w Afganistanie, by zapewniły pełne poszanowanie dla praw człowieka i przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego odnoszącego się do konfliktów zbrojnych. Pochwyceni uczestnicy walk muszą być traktowani jako jeńcy wojenni, z uwzględnieniem zapisów Trzeciej Konwencji Genewskiej.

Zarówno Afganistan jak Stany Zjednoczone są zobowiązane do przestrzegania czterech Konwencji Genewskich z 1949 roku, łącznie z dwoma protokołami do tych konwencji z 1977 roku oraz innymi traktatami międzynarodowymi, które tworzą międzynarodowe prawo humanitarne. Konwencje Genewskie są również nazywane prawami wojny.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5251