Afganistan: Amnesty International wzywa do pilnego przeprowadzenia dochodzeń w sprawie przemocy w Qala-i-Jhangi – Amnesty International

Afganistan: Amnesty International wzywa do pilnego przeprowadzenia dochodzeń w sprawie przemocy w Qala-i-Jhangi

Po wynegocjowaniu kapitulacji, setki bojowników obcego pochodzenia walczących po stronie talibów zostało odeskortowanych przez Sojusz Północny z Kunduz do fortu Qala-i-Jhangi. Okoliczności towarzyszące walkom, które tam wybuchły, wciąż nie są jasne, chociaż wstępne raporty wskazują na to, że część więźniów obezwładniła strażników i przejęła broń. Według doniesień, brytyjskie i amerykańskie siły specjalne były zamieszane w walkę poprzez naprowadzanie samolotów i ataki powietrzne dokonywane przez lotnictwo USA.

Natychmiastowe dochodzenia winny wyjaśnić, co spowodowało ten incydent i sprawdzić, czy nie zaistniały niedociągnięcia związane z procedurą przetrzymywania więźniów, a także czy reakcja ze strony Sojuszu Północnego, USA i Wielkiej Brytanii była proporcjonalna do istniejących zagrożeń. Wyniki dochodzeń winny wskazać, co należy zrobić, by w przyszłości nie dochodziło do podobnych zamieszek i związanej z nimi utraty życia, a także, co należy zrobić, by kluczowa rola Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, polegająca na monitorowaniu traktowania jeńców wojennych, została ułatwiona. Wyniki tych dochodzeń oraz informacja o środkach powziętych wobec osób odpowiedzialnych za te wydarzenia, winny zostać podane do publicznej wiadomości.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5240