Afganistan: Amnesty wzywa – poddanie się musi być przyjęte zgodnie z prawami wojny – Amnesty International

Afganistan: Amnesty wzywa – poddanie się musi być przyjęte zgodnie z prawami wojny

-Tym razem konieczne jest zastosowanie właściwych metod i środków zarówno brania jeńców z chwilą ich poddania się, jak też zapewnienia im dostatecznej ochrony- – mówi Amnesty International. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża winien mieć swobodę wypełniania swojego posłannictwa dla zapewnienia, że pojmanym zagwarantowane jest osobiste bezpieczeństwo.-

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5234