Afganistan: Dochodzenia w sprawie Mazar-i-Sharif – z ostatniej chwili – Amnesty International

Afganistan: Dochodzenia w sprawie Mazar-i-Sharif – z ostatniej chwili

Równocześnie Amnesty International stanowczo potwierdza swoje stanowisko, iż podstawowa odpowiedzialność za wdrożenie i prowadzenie takich dochodzeń i za zapewnienie, iż przebiegać będą bezstronnie, iż będą wyczerpujące i zgodne z normami międzynarodowymi, spoczywa na tych, którzy pojmali jeńców i sprawowali nad nimi nadzór więzienny, tj. na Sojuszu Północnym i właściwych władzach amerykańskich i brytyjskich. Organizacja niezmiennie wzywa do przekazania wyników tych dochodzeń do wiadomości publicznej.

Amnesty International domaga się, aby niezwłocznie przedsięwzięte zostały dostępne środki dla zabezpieczenia wszelkich możliwych dowodów. Musi być również wyjaśniony los wszystkich ocalałych więźniów i musi być zapewnione ich bezpieczeństwo, jak też bezpieczeństwo wszystkich innych jeńców pojmanych w innych lokalizacjach.

Amnesty International ponawia apel o rozmieszczenie na terytorium Afganistanu międzynarodowych obserwatorów przestrzegania praw człowieka tak szybko, jak to jest możliwe.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5239