Afganistan: Kto przyjmie odpowiedzialność? – Amnesty International

Afganistan: Kto przyjmie odpowiedzialność?

W Afganistanie tysiące ludzi opuszcza domy w ucieczce przed bombardowaniem. Niektórzy przekraczają granicę z Pakistanem, inni przemieszczają się w inne części Afganistanu. Amnesty International wzywa koalicję prowadzącą bombardowania do przyjęcia większej odpowiedzialności za uchodźców afgańskich i za osoby szukające schronienia przed atakami w innych częściach Afganistanu.

-Jedna rzecz stała się dla mnie jasna, kiedy przeprowadziłem szereg rozmów z uchodźcami, którzy w ostatnich dniach dotarli do Pakistanu- – mówi Carl Soderbergh, szef misji Amnesty International w Pakistanie. -Wszyscy, z którymi się spotykamy, mówią nam, że uciekają z Afganistanu z powodu bombardowań.- Ten obraz staje się jeszcze bardziej wyrazisty po skonfrontowaniu wyników rozmów z organizacjami pozarządowymi i ludźmi, którzy są w bliskim kontakcie z uchodźcami.

-Bombardowania zaostrzyły wcześniej istniejące problemy- – mówi Soderbergh. -Ludzie pozbawieni są możliwości pracy. Dostarczanie pomocy humanitarnej jest utrudnione, co zmusza kobiety do szukania pomocy na własną rękę narażając je na dodatkowe niebezpieczeństwa. To tylko niektóre z nich.-

Dla ogromnej większości z ponad 100.000 uchodźców, którzy znaleźli się w Pakistanie od początków obecnego kryzysu, możliwością przetrwania jest pomoc krewnych. Jedynie niewielka liczba tych, którym udało się przekroczyć zamkniętą granicę z Pakistanem, trafiła do prowizorycznych obozów dla uchodźców, gdzie brakuje niemal wszystkiego. Wszystkich natomiast łączy jedno: nie mają w Pakistanie formalnego statusu i stale zagraża im deportacja.

-Odwiedziłem dwa obozy, w których zebrano nowych przybyszów- – mówi dalej Soderbergh. -Jeden z nich zlokalizowano zaledwie 200 metrów od granicy, co stanowi dla uchodźców ogromne ryzyko. W drugim schronienia zapewnione uchodźcom są fikcją – sami budują namioty z patyków i płacht cienkiego plastiku. Zbliża się zima i takie warunki budzą niepokój. Tych, którzy przenieśli się w inne części kraju – którym nie udało się przekroczyć granicy – czeka katastrofa humanitarna.-

Amnesty International wzywa Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i inne państwa koalicji przeciw talibom do przyjęcia znacznie większej odpowiedzialności za problemy uchodźców spowodowane bombardowaniami. Organizacja już wcześniej sygnalizowała problemy związane z faktem zamknięcia granicy z Afganistanem przez władze pakistańskie i z zakładaniem obozów dla nowych uchodźców w obszarach zagrożonych. Soderbergh mówi: -Bombardowania trwają. Państwa prowadzące ataki muszą czynić wszelkie możliwe naciski na otwarcie granic i na obejmowanie nowo przybywających statusem uchodźców z przyjęciem na siebie wynikających z tego skutków finansowych.-

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5245