Afganistan: Niezawisły system wymiaru sprawiedliwości jest kluczem do respektowania praw człowieka – Amnesty International

Afganistan: Niezawisły system wymiaru sprawiedliwości jest kluczem do respektowania praw człowieka

ASA 11/003/2002
-Wprawdzie wciąż należy zwiększać wysiłki społeczności międzynarodowej zmierzające do odbudowy infrastruktury kraju, jednak ustanowienie instytucji rządowych jest równie ważne dla rozwoju kraju i respektowania w Afganistanie litery prawa- – mówi Organizacja.

Elementy niezbędne dla ustanowienia skutecznego systemu wymiaru sprawiedliwości – to niezawisłe sądownictwo, profesjonalne cywilne służby policyjne i ośrodki odosobnienia spełniające międzynarodowe standardy. Pomoc międzynarodowa będzie mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia zarówno środków finansowych, jak pomocy technicznej w szybkim i efektywnym powołaniu w Afganistanie tych instytucji.

-Pod poprzednimi rządami sądownictwo, policja i system więziennictwa były winne poważnego łamania praw człowieka. Amnesty International wzywa społeczność międzynarodową i tymczasowy rząd Afganistanu do uznania, iż w sposób wyraźny trzeba zerwać z przeszłością, którą cechował klimat bezkarności-.

-Naprawa i odbudowa mogą dokonać się jedynie w sytuacji, kiedy respektowane jest prawo. Wymaga to kultury, której elementem jest poszanowanie praw człowieka oraz stworzenia sprawiedliwego i niezawisłego systemu sądownictwa- – mówi Amnesty International.

Aby zbudować przyszłość Afganistanu opartą na sprawiedliwości i rządach prawa, należy rozliczyć nadużycia popełnione w przeszłości. Konieczna jest pomoc techniczna i finansowa dla przeprowadzenia pełnych i bezstronnych dochodzeń w sprawach poważnych nadużyć praw człowieka i pogwałceń międzynarodowych praw humanitarnych.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5221