Afganistan: Przestrzeganie praw człowieka – inwestycją w przyszłość – Amnesty International

Afganistan: Przestrzeganie praw człowieka – inwestycją w przyszłość

ASA 11/032/2001
W ustaleniach rozwiązań politycznych, opartych na wszechstronnych konsultacjach, musi uczestniczyć możliwie najszerszy przekrój społeczeństwa Afganistanu.

-W tym krytycznym momencie trzeba dać pierwszeństwo prawom człowieka należnym ludności afgańskiej. Należy powierzyć rządy tym, którzy swoim postępowaniem dowiedli przywiązania do ochrony praw wszystkich ludzi- – oświadczyła Organizacja.

-Amnesty International dostrzega potrzebę narodowego pojednania po latach wojny i prześladowań. Jednak żadne przyszłe porozumienie polityczne nie może dopuszczać do bezkarności tych, którzy w przeszłości dopuścili się łamania praw człowieka. Niedostrzeganie prawdy o przeszłości kraju i ignorowanie odpowiedzialności za nią nie jest sposobem na osiągnięcie pokoju.-

Włączając się do dyskusji o przyszłości Afganistanu, Amnesty International zawarła w wydanym z początkiem listopada raporcie -Afghanistan: Making Human Rights the Agenda- m.in. następujące zalecenia:

  • strony porozumienia politycznego powinny w nim zagwarantować, że doprowadzą niezwłocznie do zaprzestania naruszania praw człowieka, w szczególności pozasądowych zabójstw, tortur i samowolnych aresztowań. Szczególną uwagę należy poświęcić zapobieganiu aktom zemsty oraz dyskryminacji na tle etnicznym i religijnym;
  • należy jak najszybciej rozmieścić na terytorium Afganistanu obserwatorów, którzy pomogą w chronieniu praw człowieka w trakcie zaprowadzania pokoju, w okresie tuż po zakończeniu wojny i w fazie reform instytucjonalnych. Wśród obserwatorów winni znaleźć się eksperci w tematyce praw kobiet;
  • ważną częścią porozumienia politycznego winno być postanowienie o rozbrojeniu i rozminowaniu popartym środkami zapewnionymi przez społeczność międzynarodową. Konieczne jest ograniczenie dostaw broni do Afganistanu przez zagraniczne rządy;
  • kobiety, ani też grupy etniczne i religijne nie mogą być dyskryminowane przy tworzeniu rządu i instytucji i należy zapewnić w tym procesie ich znaczący udział;
  • społeczność międzynarodowa winna dopomóc w uchwalaniu prężnego programu budowy instytucji działających na rzecz praw człowieka;
  • należy utworzyć komisję ekspertów, która
  • w oparciu o własne rozeznanie
  • służyć będzie radą jak pociągnąć do odpowiedzialności sprawców łamania praw człowieka, a także jak zapewnić, aby powoływane instytucje, w tym władze sądowe i funkcjonariusze porządku publicznego, służyły promowaniu i ochronie praw człowieka.

Raport zawiera historię naruszeń praw człowieka z ostatnich 23 lat, zarówno przez Sojusz Północny jak przez talibów, a także przedstawia propozycje gwarancji ochrony praw człowieka w przyszłości.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5242