Afganistan / USA: więźniom należy się humanitarne traktowanie – Amnesty International

Afganistan / USA: więźniom należy się humanitarne traktowanie

AMR 51/004/2002
-Niepokojące są doniesienia, iż więźniowie al-Kaidy i Talibowie oczekujący na transport do bazy amerykańskiej w Guantanamo na Kubie podczas 20. godzinnego lotu podlegać będą narkotykom i pozostaną w kajdankach i kapturach zasłaniających oczy.-

Zgodnie z normami międzynarodowymi, ograniczenie ruchów może być stosowane jedynie w wypadku bezwzględnej konieczności zapobieżenia ucieczce, samookaleczeniu bądź wyrządzeniu szkód. O ile więzy okażą się konieczne, wymaga się humanitarnego ich stosowania, co oznacza umożliwienie więźniowi poruszania kończynami, korzystania z toalety oraz spożywania posiłków i napojów.

Ponadto, podawanie więźniom środków uspokajających z przyczyn innych niż medyczne stanowi naruszenie norm międzynarodowych. Zgodnie z punktem 5 Zasad Etyki Medycznej ONZ (UN Principles of Medical Ethics), podawanie wszelkich środków uspokajających powinno mieć miejsce wyłącznie ze względów medycznych.

W liście skierowanym do władz amerykańskich Amnesty International wyraziła niepokój wywołany udokumentowanym na zdjęciach widokiem zakapturzonych osób zatrzymanych w Afganistanie, przebywających pod strażą żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej. Zmuszanie podejrzanych o przestępstwa do noszenia kapturów zasłaniających oczy może stanowić naruszenie standardów międzynarodowych zabraniających -okrutnego, nieludzkiego lub upokarzającego- traktowania więźniów. Normy te mówią, iż -okrutne, nieludzkie lub upokarzające traktowanie- oznacza dręczenie psychiczne i fizyczne, w tym przetrzymywanie więźniów w warunkach uniemożliwiających im – nawet tymczasowo – korzystanie z przyrodzonych zmysłów – wzroku, słuchu, zachowanie świadomości poczucia czasu. Zakładanie podejrzanym kapturów lub opasek zasłaniających oczy podczas przesłuchań jest również naruszeniem norm międzynarodowych.

-Przetrzymywanie więźniów w Guantanamo w klatkach z metalowej siatki o wymiarach 180 x 240, cm częściowo wystawionych na działanie czynników atmosferycznych (opady, temperatura), również nie jest zgodne z minimalnymi normami humanitarnego traktowania- – stwierdza Organizacja. Wymiary klatek są zaniżone w porównaniu z normami przyjętymi w Stanach Zjednoczonych dla cel przeznaczonych dla zwykłych więźniów.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5224