Afganistan/Pakistan: Afgańskie rządowe dochodzenie w sprawie zabójstw w regionie Spin Boldak musi być niezależne i przejrzyste – Amnesty International

Afganistan/Pakistan: Afgańskie rządowe dochodzenie w sprawie zabójstw w regionie Spin Boldak musi być niezależne i przejrzyste

ASA 11/010/2006
Zgodnie z prasowymi doniesieniami afgański funkcjonariusz bezpieczeństwa ogłosił 22 marca, że afgański siły zabiły 17 uzbrojonych osób, 8 kilometrów na wschód od Spin Bołdak, blisko granicy z Pakistanem. Funkcjonariusze początkowo utożsamiali zabitych z Talibami, którzy przekraczali granicę z Pakistanu do Afganistanu. Przedstawiciele pakistańskiego rządu zaprzeczyli później twierdzeniom jakoby zabici byli Talibami i oświadczyli, że były to osoby narodowości pakistańskiej podróżujące do Mazar-e Sharif w północnym Afganistanie, gdzie zamierzali obchodzić Norouz, noworoczny festiwal. Zgodnie z doniesieniami prasowymi 4 członkowie tej grupy nie zostali zabici i powrócili do Pakistanu.
Organizacja nawołuje rząd Afganistanu do zapewnienia, że członkowie i przewodniczący zespołu dochodzeniowego są niezależni i w żaden sposób nie związani z którąkolwiek stroną incydentu oraz że zakres kompetencji będzie obejmował możliwość przesłuchania świadków, aby umożliwić ustalenie faktów.
W związku z oskarżeniem funkcjonariuszy bezpieczeństwa o nadużycie siły i inne formy przemocy, zespół musi zadbać o to, aby był w stanie dostarczyć oskarżycielom. prawdziwego materiału. Zespół powinien zapewnić dostęp do informacji zainteresowanym stronom, m.in. rodzinom zabitych, obydwu wyżej wspomnianym rządom i opinii publicznej.
Istnieje paląca potrzeba ujawnienia losów tych, którzy zaginęli. w związku z tym zajściem. Amnesty International wzywa zarówno zespół dochodzeniowy jak i obydwa rządy do współpracy oraz do tego, aby rodziny były informowane o losie swoich najbliższych tak szybko jak to możliwe.
Tłumaczenie Agnieszka Szukuć

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4124