Afryka: Dzień Afrykańskiego Dziecka – niekończące się cierpienie dzieci – żołnierzy – Amnesty International

Afryka: Dzień Afrykańskiego Dziecka – niekończące się cierpienie dzieci – żołnierzy

Pomimo dynamicznego wzrostu pokoju w obszarze wielu konfliktów w Afryce, nadal niedostateczne i niewystarczające są starania afrykańskich rządów i wspólnoty międzynarodowej, aby rozwiązać problem dzieci walczących. Zachęty do kontynuowania bezlitosnego wyzysku afrykańskich dzieci przez przywódców sił zbrojnych i zbrojnych grup politycznych do ich dalszych własnych materialnych i politycznych korzyści, stanową nierozwiązany problem.
Czy to w Burundi, na Wybrzeżu  Kości Słoniowej, w Demokratycznej Republice Konga (DRC), Liberii, Sierra Leone, Sudanie, Ugandzie, czy w Somalii, dzieci były uprowadzane na ulicach lub zabierane z klas szkolnych, a uchodźcy byli przemieszczani z obozów dla uchodźców lub uchodźców wewnętrznych. Wielu także było wziętych z własnych domów pod groźbą użycia broni, podczas gdy ich oderwani od pracy rodzice patrzyli na to bezsilnie. Inni donoszą, iż byli zabrani podczas zabawy w sąsiedztwie lub spaceru wzdłuż drogi. Wiadomo, iż niektóre dzieci dobrowolnie dołączyły do armii lub politycznych grup zbrojnych po odłączeniu ich od rodzin i postawieniu wobec ubóstwa oraz po załamaniu się podstaw socjalnych, takich jak edukacja czy centra zdrowia.
Niektóre dzieci raz zrekrutowane, siłowo lub w inny sposób,  wysyłane są do obozów na trening wojskowy i indoktrynację. Tam są one przeważnie brutalnie traktowane. W niektórych obozach dzieci umierają w opłakanych warunkach. Po kilku tygodniach treningów dzieci są wykorzystywane do walki na pierwszej linii. W DRC w zakres niektórych obowiązków z pierwszej linii wchodzi służenie za przynęty, wykrywanie pozycji wrogów, bycie ochroniarzami dla dowódców lub seksualnymi niewolnikami. Większość dziewczynek – żołnierzy jest wykorzystywana seksualnie lub gwałcona przez dowódców lub innych żołnierzy. Chłopcy i dziewczynki są także często używani jako bagażowi do noszenia amunicji, wody, jedzenia czy też jako kucharze.
W nieoficjalnym obozie dla wewnętrznych uchodźców w Monrowii, w Liberii, poszczególne nastoletnie dziewczęta relacjonują, jak zostały uprowadzone z Ganty, w Nimbii, przez milicję poprzedniego rządu, w marcu 2003; wszystkie zostały zgwałcone, włączając E. B, mającą 14 lat. -Wracałam z kościoła w niedzielę rano. Porwali 5 dziewcząt wracających z kościoła. Zabrali nas na pierwszą linię ognia. Musiałyśmy gotować i przenosić amunicję w zaroślach. Traktowali nas źle, jeśli bym z nimi nie poszła, zabiliby mnie… Zabrali mnie do Monrowii i tam zostawili. Chcę wrócić do szkoły. Chcę wrócić do Nimbii do mojego narodu-.
Kiedyś na pierwszej linii dzieci były wielokrotnie zmuszane do popełniania nadużyć, włączając gwałty i morderstwa, przeciwko wrogim żołnierzom i cywilom. Jean-Noel R. dołączył do  armii Burundian mając 15 lat, w 1998 roku. Po 5 latach takiego postępowania zdezerterował z poważnymi problemami zdrowia psychicznego, służył w poszczególnych częściach w Burundi, a także w Katandze, w DRC. 
-Wszystko w armii jest powodowane strachem. Ja nie chciałem robić tych rzeczy, które robiłem. Wszystko, co robiłem, było ze strachu. Kongo było najgorsze. Widziałem zbyt wiele rzeczy. .. Jestem bardzo zmęczony-.
Indywidualna cena płacona przez dzieci – żołnierzy jest czasem wysoka, stają się brutalne i głęboko zranione przez doświadczenia, wielu jest nadal nawiedzanych przez swe wspomnienia świadczące  o wykorzystywaniu lub zmuszaniu do popełniania przestępstw. Dla dziewcząt – żołnierzy, poza brutalnym i traumatycznym gwałtem na nich samych, napad seksualny może powodować poważne psychiczne zranienie i ciążę, oraz zakażenie wirusem HIV czy inną chorobą przenoszoną drogą płciową.
Wiele poprzednich dzieci – żołnierzy cierpi z powodu post-traumatycznych zaburzeń wywołanych stresem. Benedicte, która – mając 11 lat – została zrekrutowana do zbrojnej grupy w Gomie, wschodnie DRC, odwołała się do Amnesty International poświadczając o tym, co widziała na pierwszej linii. -Poszczególni z moich przyjaciół zostali zabici na polu walki. Inni stracili swoje kończyny – ramiona, nogi. Pamiętam, był tam mój kolega, któremu oderwało nos. Inny miał wielką rozerwaną dziurę na twarzy, wokół ust i języka-.
Niektóre byłe dzieci – żołnierze, które zostały zwolnione z wojska, powiedziały Amnesty International, że bały się wrócić do swoich społeczności, ponieważ lokalni ludzie poświadczali ich udział w zbrodniach.
-Rekrutacja i wykorzystywanie dzieci poniżej 15 roku życia w konfliktach zbrojnych jest szokująco negatywnym nadużyciem praw człowieka i zbrodnią wojenną. W Dniu Afrykańskiego Dziecka afrykańskie rządy powinny podpisać i ratyfikować narzędzie międzynarodowych standardów, które zabraniają rekrutacji i wykorzystania dzieci – żołnierzy, sławny Dodatkowy Protokół do Konwencji Praw Dziecka z uwikłaniem dzieci w konfliktach zbrojnych i Afrykańską Kartę Praw i Pomyślności Dziecka-, powiedziała Amnesty International.
-Ukrócenie praktyki i dziedzictwa dziecięcych żołnierzy jest ważnym elementem w dokonywaniu trwałego pokoju, w którym prawa człowieka są w całości respektowane. W takich krajach wcielane są w życie programy rozbrojeniowe, zwalnianie z wojska i programy reintegracyjne,  pierwszeństwo powinno być jednak dane dzieciom – żołnierzom-, nakłania organizacja.
Ponad ustawową i polityczną abolicją dotyczącą rekrutacji i wykorzystywania dzieci jako żołnierzy, wysiłki w rozwoju ekonomicznym i budowaniu pokoju muszą być adresowane tak, by zwalnianie z wojska i rehabilitacja byłych dzieci-żołnierzy była utrzymywana. Przy nieodpowiednim adresacie dziedzictwo wykorzystywania dzieci – żołnierzy w Afryce, też dla tych dzieci, które były świadkami i popełniały zbrodnie, będzie głębokie i długotrwałe.
 Informacje o Dniu Afrykańskiego Dziecka na stronie:
http://web.amnesty.org/pages/childsoldiers-africanchild-eng

tłumaczenie Katarzyna Kownacka

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

4803