AI potępia egzekucje przeprowadzane przez Hamas w Gazie. – Amnesty International

AI potępia egzekucje przeprowadzane przez Hamas w Gazie.

-Dzisiejsze egzekucje przeprowadzone przez Hamas są krokiem wstecz. Są to pierwsze egezkucje od roku 2005 dlatego też jesteśmy głęboko zaniepokojeni losem innych więźniów palestyńskich w Strefie Gazy, którzy zostali skazani na śmierć przez sądy wojskowe,- powiedziała Hassiba Hadj Sahraoui, zastępca dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu. -Wyrażamy ubolewanie, gdyż ci ludzie zostali skazani po nieuczciwie przeprowadzonych wojskowych procesach.-
Podczas, gdy pewna liczba osób oskarżonych o -współpracę- została zabita w Strefie Gazy przez bojówki Hamasu oraz inne uzbrojone grupy od czasu przejęcia przez nich władzy w czerwcu 2007 roku, dzisiejsza egzekucja jest pierwszą przeprowadzoną formalnie.
W oświadczeniu wydanym przez Hamas dziś rano, szef wojskowego wymiaru sprawiedliwości w Strefie Gazy, płk Ahmed Atallah, potwierdził wykonanie wyroku na Salamanie Mohammed Abu Nasser Freih z Jabaliyya w północnej Gazie oraz Mohammedzie Ibrahim Ahmed Isma’il (znanym jako al -Sab) z Rafah na południu Strefy Gazy. Ciała dwóch mężczyzn zostały przywiezione do szpitala al-Shifa w mieście Gaza dziś rano, obaj mężczyźni najprawdopodobniej zostali zastrzeleni.
Abu Nasser Freih, lat 34, sierżant policji, był oskarżony o zdradę i udział w zabójstwie przez sąd wojskowy w Strefie Gazy w dniu 22 lutego 2009 r. i skazany na śmierć przez rozstrzelanie. Mohammed Isma’il, 36-letni taksówkarz, został skazany na śmierć przez powieszenie w dniu 3 listopada 2009 r. Oskarżono go o szpiegostwo, współpracę z wrogimi grupami oraz współudział w morderstwie.
Tło wydarzeń
Według palestyńskiego prawa, wyroki śmierci, zanim zostaną wykonane, muszą zostać uprzednio ratyfikowane przez Prezydenta Autonomi Palestyńskiej (PA). Ze względu na trwający impas pomiędzy Hamasem a PA, wyroki śmierci orzekane przez sądy wojskowe od czerwca 2007 r. nie otrzymały prezydenckiej ratyfikacji, niezbędnej do ich realizacji. Obawy pojawiły sie w marcu, gdy wysokiej rangi urzędnicy Hamasu ogłosili swój zamiar rozpoczęcia przeprowadzania wyroków śmierci na więźniach skazanych za współpracę z Izraelem oraz morderstwa. W dniu 31 marca Amnesty International wezwała władze Hamasu, by te wstrzymały się z wykonywaniu uprzednio orzeczonych wyroków śmierci.
Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci i uważa ją za sprzeczną z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. W szczególności jest to pogwałcenie prawa do życia oraz prawa, które zabrania torturowania, karania oraz traktowania w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.

Tłumaczyła Agnieszka Pyszycka

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

2753