AI WEIWEI I JEGO WSPÓŁPRACOWNICY UWOLNIENI – Amnesty International

AI WEIWEI I JEGO WSPÓŁPRACOWNICY UWOLNIENI

Znany na całym świecie chiński artysta Ai Weiwei, jego przyjaciel i asystent Wen Tao, jego kuzyn i kierowca Zhang Jingsong oraz księgowy Hu Mingfen, zostali uwolnieni. Nie potwierdzono informacji o obecnym położeniu Liu Zhengganga, projektanta ze studia Ai Weiwei.

Ai Weiwei został uwolniony 22 czerwca w ramach -qubao houshen- (-uzyskał poręczenie, podczas gdy sprawa jest w toku-). Jest to rodzaj zwolnienia za kaucją, według którego uwolniony ma zakaz opuszczania miasta lub państwa zamieszkania bez zezwolenia – w przypadku Ai Weiwei jest to Pekin. Jak podaje oficjalna chińska agencja informacyjna Xinhua, uwolniono go, “ze względu na jego prawidłową postawę, ponieważ przyznał się do popełnionych zbrodni, a także z powodu choroby przewlekłej, na którą cierpi”. Zgodził się również spłacić niezapłacone podatki. Jednak nigdy nie oskarżono go o popełnienie jakichkolwiek przestępstw i nie przedstawiono mu żadnych dokumentów prawnych dotyczących jego zatrzymania i uwolnienia.

Ai Weiwei przebywał w więzieniu o nieznanym położeniu. Jego żona mogła spotkać się z nim tylko raz, przez 15 minut, pod nadzorem. Kiedy został zwolniony, zakazano mu rozmów z kimkolwiek na temat tego, jak był traktowany w więzieniu. Nadal znajduje się pod ścisłym nadzorem policji. Według informacji podanych przez media w Hong Kongu, jego żona zażądała, aby postępowanie sądowe w sprawie oskarżenia o uchylanie się od płacenia podatków, które postawiono jego firmie, było podane do publicznej wiadomości oraz aby zwrócono im kontrakty biznesowe, księgi rachunkowe i pieczątki firmy.

Zhang Jingsong został uwolniony 23 czerwca. Wen Tao i Hu Mingfen 23 czerwca w nocy lub 24 czerwca rano, po czym wrócili do domu. Od momentu ich zatrzymania do początku kwietnia nie informowano rodzin mężczyzn o ich miejscu pobytu i statusie prawnym, a także nigdy nie postawiono im zarzutów.

Informacje o obecnym statusie prawnym i miejscu przebywania Liu Zhengganga nie zostały potwierdzone. Przyjaciele nie mogli skontaktować się ani z nim, ani z jego rodziną.

Prosimy o bezzwłoczne pisanie listów w języku angielskim, chińskim lub ojczystym:

– Przekonując władze Chin, aby bezzwłocznie ujawniły miejsce pobytu i status prawny Liu Zhenggang-a;

– Wzywając władze Chin, aby zapewniły, że Liu Zhenggang nie jest torturowany i okrutnie traktowany oraz ma kontakt ze swoją rodziną, prawnikiem, którego sam wybrał oraz udzielono mu prawa do opieki medycznej, jakiej może potrzebować;

– Przekonując władze, aby podjęły skuteczne środki w celu zagwarantowania wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń pokojowych zgodnie z Konstytucją Chińskiej Republiki Ludowej i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, który Chiny podpisały i zadeklarowały chęć jego ratyfikowania.

Prosimy o wysyłanie apeli przed 6 września 2011 do:

Ministra Bezpieczeństwa Publicznego

MENG Jianzhu Buzhang
Gong-anbu, 14 Dongchang-anjie
Dongchengqu, Beijingshi 100741
People’s Republic of China

Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo

Ministra Sprawiedliwości

WU Aiying Buzhang
Sifabu, 10 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyangqu, Beijingshi 100020
People’s Republic of China

Fax: +86 10 65292345

Email: pfmaster@legalinfo.gov.cn

Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo

Premiera ChRL

WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu,
Beijingshi 100017,
People’s Republic of China

Fax: +86 10 65961109 (c/o Ministry of Foreign Affairs)

Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo

Prosimy także o wysyłanie kopii do reprezentantów placówek dyplomatycznych akredytowanych w Twoim kraju:

ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawa
Polska

Tel. 0048 22 8313836

Fax. 0048 22 6354211

E-mail: political@chinaembassy.org.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Ai Weiwei został 3 kwietnia zatrzymany przez policję na lotnisku w Pekinie, podczas gdy był w drodze do Hong Kongu. Wen Tao był dziennikarzem, którego zmuszono do rezygnacji z zawodu, po tym jak napisał artykuł na temat protestu przeciwko obaleniu kolonii artystów w Pekinie w 2010 r. 8 kwietnia policja aresztowała księgowego Ai Weiwei, Hu Mingfena. 9 kwietnia policjanci w strojach cywilnych zabrali Liu Zhengganga, projektanta pracującego w firmie projektowej Ai Weiwei. Jego żona zgłosiła zaginięcie. 10 kwietnia policja zatrzymała kuzyna i kierowcę Ai Weiwei, Zhang Jingsonga (znanego również jako Xiao Pang).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uratujmy rosyjską artystkę uwięzioną za antywojenny protest

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

Peru: Co najmniej 40 osób zabitych podczas protestów, trwających od grudnia 2022

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

2266