1990 – Amnesty International

1990

Stowarzyszenie Amnesty International zarejestrowano w Gdańsku 6 czerwca 1990 r. W tworzenie ruchu w Polsce angażują się m. in. osoby z Solidarności, ruchu Wolność i Pokój, obrońcy w procesach politycznych z czasów PRL. Przeczytaj więcej materiałów o historii Amnesty w Polsce>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
719