2003 – Amnesty International

2003

Start kampanii Stop przemocy wobec kobiet. Ta międzynarodowa kampania pozwoliła również sekcji Amnesty International na podjęcie tego tematu w Polsce. Konsekwentnie działamy na rzecz zmian prawa i praktyki, by zapobiec przemocy wobec kobiet i domagamy się sprawiedliwości dla osób, które jej doświadczyły.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
51820