2005 – Amnesty International

2005

Kampania “Wolność słowa na Białorusi” bierze w obronę działaczy i działaczki Związku Polaków na Białorusi. Gazety “Rzeczpospolita” i “Gazeta Wyborcza” biorą udział w akcji i publikują swoje pierwsze strony, jako “ocenzurowane”.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
51825