2012 – Amnesty International

2012

Prowadzimy kampanię “Broń pod kontrolą“, apelując do wszystkich państw, w tym do Polski, o podpisanie Międzynarodowego Traktatu o handlu bronią. W 2014 Polska dołączy do państw ratyfikujących ten traktat, który zobowiązuje państwa do nieeksportowania broni tam, gdzie może ona zostać użyta do łamania praw człowieka.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
54271