2013-I – Amnesty International

2013-I

Luty – Europejski Trybunał Praw Człowieka znosi klauzulę tajności w sprawie al-Nashini przeciwko Polsce.
Marzec – Abu Zubajda wnosi skargę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
398