2018 – Amnesty International

2018

Rozpoczynamy kampanię “Wolne Sądy, Wolni Ludzie”. Wzywamy do powstrzymania niesłusznych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
52234