Henryk Wujec – Amnesty International

Henryk Wujec

Jedynym marzeniem więźnia i jedynym tematem rozmów jest wolność oraz amnestia polityczna. Pozbawienie wolności to opresja, której dotkliwość trudno sobie wyobrazić. Dlatego dziękuję Amnesty International, że bezinteresownie zajmuje się losem osób więzionych z przyczyn politycznych, które nie zrobiły niczego złego, a władza wsadziła je do więzienia tylko dlatego, by ułatwić sobie rządzenie

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
51138