AKADEMIA SŁUŻBY PUBLICZNEJ – Amnesty International

AKADEMIA SŁUŻBY PUBLICZNEJ

To program przygotowujący studentów, młodych absolwentów oraz wszystkich obecnych w szeroko pojętym sektorze publicznym do działalności o wysokim standardzie merytorycznym i etycznym na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w ramach służby publicznej.
Program gwarantuje zdobycie wiedzy i doświadczenia, którego nie oferuje żaden z kierunków studiów dostępnych na uczelniach wyższych. Uczestnicy Akademii Służby Publicznej wezmą aktywny udział w spotkaniach z osobami piastującymi wysokie stanowiska w najważniejszych instytucjach państwowych i międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, a także z autorytetami w dziedzinie służby publicznej, kultury, samorządności i polityki.
W trakcie certyfikowanych warsztatów bezpośrednio od ekspertów zaczerpną wiedzę dotyczącą praktycznych umiejętności, niezbędnych w pracy w sektorze publicznym. Wśród zaproszonych gości są m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Michał Kulesza, prof. Paweł Śpiewak, prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Jerzy Hausner, zaś pośród partnerów projektu znajdują się tak znamienite instytucje jak Instytut Sobieskiego, Amnesty International, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Instytutu Studiów Strategicznych i wiele innych.
Udział w Akademii Służby Publicznej jest szansą na uzyskanie dyplomu oraz cennego certyfikatu, potwierdzającego nabycie praktycznych umiejętności, do wykorzystania w działalności na rzecz społeczeństwa i państwa.
Szczegóły programu Akademii Służby Publicznej, jego dokładne cele oraz misja, a także informacje dotyczące rekrutacji do programu zamieszczone są na stronie internetowej Akademii, pod adresem akademia.wse.krakow.pl. Udział w programie jest szansą na nawiązanie trwałych kontaktów, umożliwiających rozwój zawodowy i karierę, a także podwyższenie własnego standardu działalności na rzecz społeczeństwa i państwa.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2454