Akcja SMS – Bezpieczni – Amnesty International

Akcja SMS – Bezpieczni

Każdego roku tysiące kobiet, mężczyzn i dzieci jest zmuszonych opuścić swój dom w obawie przed wojną i prześladowaniami. Amnesty International od lat podejmuje działania, aby chronić ich prawa człowieka i zapewnić bezpieczeństwo.

Akcja SMS - BEZPIECZNI

Twoja darowizna pomoże zmienić prawo tak, by umożliwiało bezpieczny start rodzinom szukającym schronienia w Polsce i na świecie.

W ramach akcji SMS Amnesty International Polska emituje spoty telewizyjne, które umożliwiają wysłanie wiadomości SMS.

Wiadomość o treści BEZPIECZNI powinna być wysłana na numer 4787.

Akcja trwa od 23 MARCA 2022 roku do 20 KWIETNIA 2022.

Regulamin Akcji
chłopiec5

Wspólnie z nami zbuduj świat, w którym z praw człowieka mogą korzystać wszyscy, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdują.

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA!

zdjecie konflikty badania 1_Obszar roboczy 1

Wesprzyj nasze działania podczas konfliktów zbrojnych

Reagowanie na kryzysy praw człowieka to jeden z głównych obszarów działań Amnesty International. Monitorujemy i nagłaśniamy naruszenia praw człowieka i prawa humanitarnego względem ludności cywilnej Ukrainy. Badamy, jak wygląda sytuacja uchodźców i uchodźczyń przekraczających granice naszego państwa.

obrazek usnarz 2_Obszar roboczy 1

Wspomóż naszą pracę badawczą

W ubiegłym roku udokumentowaliśmy i nagłośniliśmy na arenie międzynarodowej m.in.: naruszenia praw człowieka osób ubiegających się o azyl w Europie, które znalazły się w pułapce na granicy polsko-białoruskiej. Osoby doświadczyły tortur i wymuszeń, przetrzymywano je w nieludzkich warunkach, poddano poniżającemu traktowaniu i innym formom przemocy ze strony służb Białorusi. Na początku marca tego roku nasi badacze byli obecni na granicy z Ukrainą i aktualnie pracują nad raportem. Stale monitorujemy sytuację uchodźców w Polsce.

human rights 4_Obszar roboczy 1

Dołącz do nas

Sprzeciw się zastraszaniu i oczernianiu ze strony państwa osób, które niosą pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej. Straszenie bronią, brutalne zatrzymania, nagonka w mediach rządowych, przeszukania, przesłuchania, nieuzasadnione legitymowanie i inne formy nękania. Tak nie może wyglądać odpowiedź na pomoc humanitarną! Dlatego na początku 2022 r. rozpoczęliśmy kampanię Pomaganie jest legalne!

edukacja 6_Obszar roboczy 1

Wesprzyj edukację praw człowieka

Wesprzyj edukację praw człowieka i akcje Amnesty International na rzecz społeczeństwa opartego na wzajemnym szacunku i otwartego na różnorodność. Kilka lat temu hasłami „Witamy” i „TAK! dla uchodźców!” daliśmy początek naszym globalnym kampaniom i działaniom na rzecz uchodźców i uchodźczyń oraz migrantów i migrantek Dzisiaj, kontynuujemy te działania wzywając i mobilizując miliony ludzi na całym świecie do wyrażenia solidarności z uchodźcami.

demo amnesty 3_Obszar roboczy 1

Pomóż nam wywierać presję na rząd

Nie chcemy muru na granicy, a bezpieczeństwa ludzi, których życie jest zagrożone! Sprzeciwmy się odpychaniu od polskich granic, żądajmy zapewnienia dostępu do procedur azylowych, wezwijmy do zmiany prawa, które legitymizuje zamykanie granic przed uchodźcami w szczególności na granicy polsko-białoruskiej.

zadamy godnosi na granicy_Obszar roboczy 1

Żądaj godności

Razem z nami żądaj godności dla osób, które znajdują się przy polskiej granicy i chcą znaleźć schronienie w naszym kraju. WSZYSCY ludzie uciekający do naszego kraju przed wojną i prześladowaniami zasługują na naszą solidarność i pomoc ze strony władz Polski.


 

Nasze działania są możliwe dzięki pomocy osób takich jak TY! Za sprawą zaangażowania członków i członkiń oraz darczyńców Amnesty, możemy szybko reagować na kryzysy praw człowieka, utrzymywać niezależność i pozostać wolnymi od nacisków rządów, korporacji i innych organizacji. Dołącz do nas, razem mamy siłę!

Aby utrzymać neutralność i bezstronność, nie przyjmujemy funduszy na badania i kampanie od jakichkolwiek rządów, korporacji czy partii politycznych.

 

Każdy, niezależnie do tego, przed jakimi granicami stoi, ma prawo zmienić marzenia o bezpiecznej przyszłości w rzeczywistość.

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie na całym świecie starają się zbudować swoje życie od nowa w innym kraju. Niektórzy opuszczają dom, aby znaleźć pracę lub wykształcenie. Tysiące uciekają przed konfliktami zbrojnymi czy innymi kryzysami lub przemocą. Niektórzy nie czują się bezpiecznie, bo mogą być w każdej chwili celem ataków tylko ze względu na to, kim są, co robią lub w co wierzą.

Ludzie, którzy decydują się opuścić swój dom, mają nadzieję na lepszą przyszłość, ale wyruszają w podróż, której towarzyszy niebezpieczeństwo i strach. Niektórzy ryzykują, że padną ofiarą handlu ludźmi i/lub innych form wyzysku. Niektórzy są zatrzymywani przez władze zaraz po przybyciu do nowego kraju. Inni, kiedy już zaczynają budować nowe życie, mogą doświadczać rasizmu, ksenofobii czy dyskryminacji i odczuwać samotność wobec utraty wsparcia swoich bliskich i społeczności.

 

Również od CIEBIE zależy, jak zakończy się historia tych, którzy szukają bezpieczeństwa w Polsce. To dzieje się TUTAJ. To dzieje się TERAZ.

Dramat ludzi szukających bezpiecznego miejsca dla siebie i swoich rodzin dzieje się na naszych oczach, tuż przy granicach naszego kraju. Razem tworzymy ruch ludzi, którzy wierzą, że rzeczy, które nas łączą są silniejsze od tych, które nas dzielą. Widzimy uchodźców jako ludzi, których życie jest zagrożone, a nie jako zagrożenie. Ludzi, którzy potrzebują bezpiecznego miejsca, aby móc zacząć życie od nowa. Wszyscy ludzie uciekający do naszego kraju przed wojną i prześladowaniami zasługują na naszą solidarność i pomoc ze strony władz Polski.

ikona bezpieczni

 

Ludzie nie są problemem.

Na całym świecie jest około 26 milionów uchodźców i uchodźczyń. Wiele osób postrzega ludzi przekraczających granice jako globalny kryzys. Ludzie nie są problemem. Problemem są przyczyny, które skłaniają rodziny i jednostki do przekraczania granic oraz krótkowzroczne sposoby, w jakie reagują na nie politycy.

“Uchodźca”, „migrant” i „ubiegający się o azyl” są tylko tymczasowymi terminami – nie odzwierciedlają całej złożoności tożsamości mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy opuścili swoje domy, aby rozpocząć nowe życie w nowym kraju. Za każdą i każdym z nich stoi indywidualna historia życia i nikt nie może być postrzegany wyłącznie poprzez jego status prawny.


Działaj teraz!

WYŚLIJ SMS O TREŚCI BEZPIECZNI NA NUMER 4787

145962