Apel do FIFA: STOP wykorzystywaniu pracowników-migrantów! – Amnesty International

Petycja

Apel do FIFA: STOP wykorzystywaniu pracowników-migrantów!

Wezwij FIFA i jej sponsorów do budowania Mistrzostw Świata 2022 w Katarze bez wyzysku i cierpienia.Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

920 Zebranych podpisów

Nasz cel 2000

Amnesty International ujawniła nadużycia względem pracowników-migrantów, pracujących przy konstrukcjach na Mistrzostwach Świata w 2022 roku.

Pomimo obietnic Katar wciąż nie zreformował systemu pracy, który wykorzystuje pracowników-migrantów. Nadmierna władza pracodawców nad pracownikami naraża ludzi na ryzyko naruszania ich praw, wykorzystywania i pracy przymusowej.

FIFA ma obowiązek zapewnić, żeby Mistrzostwa Świata 2022 nie były zbudowane na wyzysku. Podczas przyznawania prawa do organizacji mistrzostw Katarowi, organizacja wiedziała lub powinna wiedzieć, że większość pracy budowlanej w Katarze jest wykonywana przez migrantów, a pracownicy są poddani systemowemu i poważnemu wyzyskowi.

Jeśli FIFA odpowiednio nie zareaguje to każdy mężczyzna, kobieta czy dziecko, każdy kto przyjedzie na  Mistrzostwa Świata w Katarze – w hotelu, sklepie, obiekcie sportowym – może spotkać pracownika-migranta, którego prawa człowieka zostały naruszone.

Jeśli prezydent FIFA Gianni Infantino chce zakończyć szokującą obojętność organizacji w kwestii przerażającego traktowania pracowników-migrantów, on i FIFA muszą publicznie wezwać do pilnych i kompleksowych reform chroniących pracowników-migrantów w Katarze.

Wezwij FIFA i jej sponsorów: do działania TERAZ i budowania Mistrzostw Świata 2022 bez wyzysku i cierpienia.

Amnesty International wzywa głównych sponsorów Mistrzostw Świata, takich jak Adidas, Coca-Cola i McDonald’s, aby wpłynęli na FIFA w celu podniesienia kwestii wyzysku migrantów pracujących przy budowach na Mistrzostwa Świata w 2022 i zaprezentowali plan uniknięcia dalszego wyzysku .

  • FIFA powinna naciskać na Katar w celu publikacji kompleksowego planu reform.
  • FIFA powinna samodzielnie przeprowadzać i publikować wyniki własnych kontroli warunków pracy w Katarze

Czytaj więcej:

Katar: Pomimo reform migranci wciąż narażeni są na wykorzystywanie, 13 grudnia 2016>>>

Katar: migranci pracujący przy budowie obiektów na Mundial 2022 miesiącami nie otrzymywali pensji, 26 września 2018>>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
6935