Petycja

Apel do FIFA: STOP wykorzystywaniu pracowników-migrantów!

Wezwij FIFA i jej sponsorów do budowania Mistrzostw Świata 2022 w Katarze bez wyzysku i cierpienia.Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

831 zebranych podpisów

Nasz cel 2000

Amnesty International ujawniła nadużycia względem pracowników-migrantów, budujących Stadion Międzynarodowy Chalifa, miejsce, w którym obędzie się półfinałowy mecz Mistrzostw Świata w 2022 roku.

Pomimo obietnic Katar nie zreformował systemu pracy, który wykorzystuje pracowników-migrantów. Potrzebują zgody swoich pracodawców, aby opuścić kraj czy zmienić pracę. Nadmierna władza pracodawców nad pracownikami naraża ludzi na ryzyko naruszania ich praw, wykorzystywania i pracy przymusowej.

FIFA ma obowiązek zapewnić, żeby Mistrzostwa Świata 2022 nie były zbudowane na wyzysku. Podczas przyznawania prawa do organizacji mistrzostw Katarowi, organizacja wiedziała lub powinna wiedzieć, że większość pracy budowlanej w Katarze jest wykonywana przez migrantów, a pracownicy są poddani systemowemu i poważnemu wyzyskowi.

Budowa stadionów na Mistrzostwa Świata osiągnie swój szczyt w połowie 2017 roku. Jeśli FIFA nie zareaguje to każdy mężczyzna, kobieta czy dziecko, każdy kto przyjedzie na  Mistrzostwa Świata w Katarze – w hotelu, sklepie, obiekcie sportowym – może spotkać pracownika-migranta, którego prawa człowieka zostały naruszone.

Jeśli prezydent FIFA Gianni Infantino chce zakończyć szokującą obojętność organizacji w kwestii przerażającego traktowania pracowników-migrantów, on i FIFA muszą publicznie wezwać do pilnych i kompleksowych reform chroniących pracowników-migrantów w Katarze.

Wezwij FIFA i jej sponsorów: do działania TERAZ i budowania Mistrzostw Świata 2022 bez wyzysku i cierpienia.

Amnesty International wzywa głównych sponsorów Mistrzostw Świata, takich jak Adidas, Coca-Cola i McDonald’s, aby wpłynęli na FIFA w celu podniesienia kwestii wyzysku migrantów pracujących przy budowie stadionu Chalifa i zaprezentowali plan uniknięcia dalszego wyzysku .

  • FIFA powinna naciskać na Katar w celu publikacji kompleksowego planu reform przed szczytem prac budowlanych, które nastąpią w połowie 2017 roku.
  • FIFA powinna samodzielnie przeprowadzać i publikować wyniki własnych kontroli warunków pracy w Katarze.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
20 zł miesięcznie
Pomagaj organizować akcje i kampanie
30 zł miesięcznie
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
50 zł miesięcznie