Pilna Akcja!

Gdzie jest Imran?

Domagaj się śledztwa i ujawnienia miejsca jego pobytuDziałaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

1941 zebranych podpisów

Nasz cel 3000

Pochodzący z Czeczenii Imran Salamow został 5 września deportowany z Białorusi do Rosji, mógł paść ofiarą wymuszonego zaginięcia. Imran próbował złożyć wniosek o ochronę międzynarodową na polsko-białoruskiej granicy.

11 września spotkał się z żoną i prawnikiem na posterunku policji w Groznym. Od tego czasu nie udało się ustalić miejsca jego pobytu. Władze zaprzeczyły temu, jakoby miał się znajdować w areszcie.  

Imran Salamow twierdzi, że podczas pobytu w Czeczenii był wielokrotnie torturowany, dlatego aby uciec przed dalszymi prześladowaniami, wraz z rodziną szukał schronienia w innym państwie. Białoruś złamała międzynarodową zasadę „non-refoulement” wydalając Salamowa do Rosji. Według tej zasady zabrania się deportacji osoby, której odmówiono statusu uchodźcy do kraju, w którym prawa człowieka deportowanego mogą być poważnie zagrożone. Wcześniej Imran próbował złożyć wniosek o ochronę międzynarodową na polsko-białoruskiej granicy.    

Polskie władze stały się obiektem rosnącej krytyki za brak zapewnienia dostępu do procedur uzyskiwania ochrony międzynarodowej osobom przybywającym przez Białoruś. 15 listopada 2017 Parlament Europejski przyjął zdecydowaną większością głosów rezolucję „w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce”, w której stwierdzono, że „[…] odmowa wykonania [przez polski rząd] zarządzeń tymczasowych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie zawróceń na Białoruś, wyraźnie pokazuje, że Polska nie przestrzega traktatów UE”. Parlament Europejski wezwał rząd Polski do „wstrzymania zbiorowych zawróceń na Białoruś, by uczynić zadość wiążącym zarządzeniom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 8 czerwca 2017 r.[…].”. Ponadto Polska została wezwana do zapewnienia każdej osobie, która wyraża wolę ubiegania się o międzynarodową ochronę na polskiej granicy, dostępu do procedur zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi.

Obecna praktyka stosowana na granicy, może narazić osoby ubiegające się o ochronę na niebezpieczeństwo, tak jak ma to miejsce w przypadku Imrana.

Wymuszone zginięcia dokonywane przez państwowych funkcjonariuszy są druzgocącym naruszeniem praw człowieka, do których w dalszym ciągu dochodzi w Czeczenii. Tortury i inne formy złego traktowania są powszechne w Czeczenii, zarówno w oficjalnych miejscach zatrzymań, jak i w bezprawnych, tajnych aresztach prowadzonych przez funkcjonariuszy policji. Za naruszenia nikt nie ponosi odpowiedzialności.  

Wezwij władze Rosji do przeprowadzenia natychmiastowego śledztwa w sprawie losu i miejsca pobytu Imrana Salamowa!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
20 zł miesięcznie
Pomagaj organizować akcje i kampanie
30 zł miesięcznie
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
50 zł miesięcznie