Pilna Akcja!

Groźba 10 lat więzienia za rozwieszanie plakatów

Wezwij do wycofania zarzutów przeciwko aktywistom i umorzenia postępowaniaDziałaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

17580 zebranych podpisów

Nasz cel 20000

10 czerwca polskiej aktywistce i aktywiście przedstawiono zarzuty „kradzieży z włamaniem” w związku z akcją plakatową, zarzucającą rządowi zakłamywanie statystyk dotyczących COVID-19. W przypadku skazania, grozi im kara nawet do 10-ciu lat pozbawienia wolności.

Takie zarzuty są bezpodstawne i wydają się mieć na celu ukaranie tych, którzy otwarcie krytykują władze. Wzywamy polskie władze do ich wycofania i umorzenia postępowania w tym zakresie.

8 czerwca około 20:30 mieszkanie Anny, znanej aktywistki z Warszawy, zostało przeszukane przez policję. Nastoletnia córka Anny i jej rodzice byli w domu podczas przeszukania. Zabrano jej stary laptop, telefony i tablet. Około północy została przewieziona w kajdankach na komisariat policji, gdzie pozostała przez następne 41 godzin. Policja przesłuchała ją dopiero 10 czerwca, wcześniej odmawiając jej kontaktu z prawnikiem. Prawnik Anny uważa, że sposób w jaki została potraktowana jest formą prześladowania.

Policja uzasadniała swoje działania obawą zatarcia śladów w postępowaniu w sprawie zastąpienia reklam na przystankach autobusowych plakatami sugerującymi zakłamywanie przez rząd statystyk dotyczących COVID-19. Plakaty przedstawiały Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w stroju Zakonu Kawalerów Maltańskich, z napisem „Ewangelia wg Łukasza Sz.” oraz listą zarzutów wobec niego. Jednak argument policji dotyczący zabezpieczenia dowodów wydaje się być mało przekonujący, ponieważ reklamy zostały zastąpione plakatami w dniach 29 i 30 maja, a opisane działania Policji miały miejsce dopiero 10 dni później.

9 czerwca, w związku z tą samą akcją plakatową został zatrzymany drugi aktywista. Został zwolniony przez policję po 20 godzinach. Zarzuty „kradzieży z włamaniem” zostały przedstawione obojgu aktywistom na podstawie artykułu 279 § 1 Kodeksu karnego. W razie skazania, grozi im kara nawet do 10-ciu lat pozbawienia wolności.

Prawo do wolności wypowiedzi obejmuje prawo do poszukiwania, otrzymywania i dzielenia się wszelkiego rodzaju informacjami i ideami, w tym także tymi dotyczącymi spraw publicznych, dyskusji na temat praw człowieka i krytyki władz.

Wezwij do wycofania zarzutów przeciwko aktywistom i umorzenia postępowania w tym zakresie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
72008