Groźba śmierci za ochronę Amazonii – Amnesty International

Pilna Akcja!

Groźba śmierci za ochronę Amazonii

Zaapeluj o ochronę dla Jani!Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

4998 Zebranych podpisów

Nasz cel 7000

Jani Silva, urodzona w samym sercu kolumbijskiej Amazonii, poświęciła całe swoje życie ochronie ziemi niezbędnej dla przetrwania nas wszystkich. Walczy o zachowanie ekosystemu Amazonii. Promuje ponowne zalesianie terenów i nagłaśnia społeczno-środowiskowe konsekwencje operacji naftowych.

Od szesnastego roku życia Jani wspiera rolników campesino z Putumayo, położonego na południu kraju regionu, który charakteryzuje się jedyną w swoim rodzaju bioróżnorodnością. Mieszkańcy regionu są zastraszani przez nielegalne grupy, wojsko, handlarzy narkotyków i międzynarodowe firmy. Wszyscy walczą o władzę nad tym terytorium, które obfituje w ropę naftową i ma strategiczną pozycję geograficzną.

W 2008 roku Jani wraz ze współpracownikami założyła Stowarzyszenie na rzecz Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Perły Amazonki (ADISPA). Organizacja chroni środowisko i prawa ludności Perły Amazonki, czyli rezerwatu w Putumayo, który zamieszkują campesino.

Działalność Jani skonfliktowała ją ze spółką naftową Ecopetrol, która w 2006 roku uzyskała licencję na prowadzenie prac wydobywczych na terenach pokrywających się z rezerwatem zamieszkałym przez campesino. W 2009 roku licencję przeniesiono na firmę Amerisur. Od tamtej pory, co najmniej dwukrotnie nastąpiły wycieki ropy zanieczyszczając zasoby wodne, od których zależą życie i zdrowie lokalnych społeczności.

W czerwcu 2020 rezerwat odwiedziła rządowa agencja Corpoamazonia (odpowiadająca za zrównoważony rozwój południowej Amazonii) i potwierdziła zmiany i poważny wpływ na środowisko spowodowane wyciekami ropy naftowej, m.in. zanieczyszczenie ziemi i roślinności, pogorszenie jakości wody, zmiany w liczbie gatunków roślin (w tym drzew, krzewów, traw, mikroflory oraz roślin uprawnych i wodnych), pogorszenie stanu siedlisk niektórych gatunków zwierząt wodnych.

Działanie na rzecz ochrony Amazonii ma dla Jani przerażające konsekwencje. Śledzą ją i nękają nieznane osoby, grożono jej śmiercią. Jani wie, że nie może się poddać. „Bronię swojej ziemi i dlatego przystawiono mi do głowy pistolet” – mówi. „Jednak trwam […], gdyż […] nie możemy uciec czy ulec lękowi”.

Zaapeluj o ochronę dla Jani!

Nie pozwól, by groziło jej niebezpieczeństwo za działania na rzecz ochrony środowiska!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
86740