Petycja

Manifest: Moje ciało a prawa człowieka

Prawa seksualne i reprodukcyjne są prawami człowieka.

Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
* pola obowiązkowe
Proszę poprawić błędy formularza.

21615 zebranych podpisów

Nasz cel 25000

Prawa seksualne i reprodukcyjne są prawami człowieka. Przysługują każdemu i każdej z nas, a ich źródłem jest poszanowanie godności osoby ludzkiej. Jeśli zgadzasz się z tym stwierdzeniem, podpisz Manifest Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych, który zostanie przekazany polskim władzom.

Chcemy żeby nasze prawa były przestrzegane i chronione!

Każdy człowiek ma prawo:

  • do informacji i edukacji o życiu seksualnym i reprodukcji,
  • decydowania o życiu rodzinnym,
  • wyboru partnera lub partnerki,
  • do opieki zdrowotnej związanej z życiem seksualnym i reprodukcją,
  • do życia wolnego od przemocy seksualnej.

Prawa seksualne są nierozerwalnie związane z prawem do zdrowia, do życia, do wolności od dyskryminacji, wolności od okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania i prawem do prywatności.

Państwa mają obowiązek zagwarantować nam możliwość korzystania z tych praw. Mają także obowiązek wprowadzać mechanizmy uniemożliwiające innym osobom czy instytucjom ich naruszanie.

Powiązane tematy