Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Petycja

Manifest przeciwko nienawiści

Słowa to czyny. Hejt to tylko początek...

Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

6526 zebranych podpisów

Nasz cel 10000

Każdy ma prawo do bezpieczeństwa i życia wolnego od przemocy, poniżenia i dyskryminacji. Hejt i mowa nienawiści są próbą zaprzeczenia tym prawom i prowadzą do przestępstw z nienawiści.

Z roku na rok widzimy narastanie problemu w Polsce. Toksyczna retoryka podziałów i przyzwolenia na nienawistny język, doprowadziły do wzrostu przestępstw z nienawiści i poczucia zagrożenia. Chcemy żyć w społeczeństwie opartym na empatii, otwartości i szacunku, w którym będziemy się czuć dobrze i bezpiecznie. Dołącz do nas i wezwij polskie władze do działania!

Polskie władze powinny:

  • prowadzić działania zapobiegające przestępstwom z nienawiści np. edukację antydyskryminacyjną
  • wnikliwie badać i ścigać przestępstwa z nienawiści
  • kształtować debatę publiczną tak, by hejt i mowa nienawiści nie miała w niej miejsca
  • zabierać głos przeciwko nienawiści i przemocy
  • usunąć luki prawne, które pozbawiają ochrony osoby doświadczające przestępstw z powodu orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, stopnia sprawności, wieku, płci i statusu społeczno-ekonomicznego.

Zatrzymaj nienawiść w Polsce! Podpisz nasz Manifest!