Petycja

Manifest przeciwko nienawiści

Słowa to czyny. Hejt to tylko początek...Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

7673 zebranych podpisów

Nasz cel 10000

Każdy ma prawo do bezpieczeństwa i życia wolnego od przemocy, poniżenia i dyskryminacji. Hejt i mowa nienawiści są atakiem na te prawa.

Chcemy żyć w społeczeństwie opartym na empatii, otwartości i szacunku, w którym będziemy się czuć dobrze i bezpiecznie. Dołącz do nas! Podpisz nasz Manifest i pokaż, że zależy Ci na społeczeństwie bez nienawiści.

Możesz wejść również na stronę kampanii, by dowiedzieć się więcej o tym, co my robi i co jeszcze możesz zrobić, by sprzeciwiać się nienawiści: www.amnesty.org.pl/nienawisc

Z roku na rok widzimy narastanie problemu przemocy słownej w internecie i przestrzeni publicznej w Polsce. Wraz z nim rośnie też liczba ataków fizycznych motywowanych nienawiścią.

Wezwij władze do:

  • prowadzenia działań zapobiegających hejtowi, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści np. edukacji antydyskryminacyjnej
  • kształtowania debaty publicznej tak, by hejt i mowa nienawiści nie miały w niej miejsca
  • zabierania głosu przeciwko nienawiści i przemocy
  • wnikliwego badania i ścigania przestępstw z nienawiści
  • usunięcia luk prawnych, które pozbawiają ochrony osoby doświadczające przestępstw z powodu orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, stopnia sprawności, wieku, płci i statusu społeczno-ekonomicznego.

Zatrzymaj nienawiść w Polsce! Podpisz Manifest!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
20 zł miesięcznie
Pomagaj organizować akcje i kampanie
30 zł miesięcznie
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
50 zł miesięcznie