Petycja

Manifest przeciwko nienawiści

Słowa to czyny. Hejt to tylko początek...Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

6548 zebranych podpisów

Nasz cel 10000

Każdy ma prawo do bezpieczeństwa i życia wolnego od przemocy, poniżenia i dyskryminacji. Hejt i mowa nienawiści są próbą zaprzeczenia tym prawom i prowadzą do przestępstw z nienawiści.

Z roku na rok widzimy narastanie problemu w Polsce. Toksyczna retoryka podziałów i przyzwolenia na nienawistny język, doprowadziły do wzrostu przestępstw z nienawiści i poczucia zagrożenia. Chcemy żyć w społeczeństwie opartym na empatii, otwartości i szacunku, w którym będziemy się czuć dobrze i bezpiecznie. Dołącz do nas i wezwij polskie władze do działania!

Polskie władze powinny:

  • prowadzić działania zapobiegające przestępstwom z nienawiści np. edukację antydyskryminacyjną
  • wnikliwie badać i ścigać przestępstwa z nienawiści
  • kształtować debatę publiczną tak, by hejt i mowa nienawiści nie miała w niej miejsca
  • zabierać głos przeciwko nienawiści i przemocy
  • usunąć luki prawne, które pozbawiają ochrony osoby doświadczające przestępstw z powodu orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, stopnia sprawności, wieku, płci i statusu społeczno-ekonomicznego.

Zatrzymaj nienawiść w Polsce! Podpisz nasz Manifest!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
20 zł miesięcznie
Pomagaj organizować akcje i kampanie
30 zł miesięcznie
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
50 zł miesięcznie