Nie dla muru przez serce puszczy – Amnesty International

Petycja

Nie dla muru przez serce puszczy

PODPISZ PETYCJĘ - zatrzymajmy dewastację PuszczyDziałaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

919 Zebranych podpisów

Nasz cel 5000

Prawie sześciometrowy stalowy mur zwieńczony drutem kolczastym, który ma powstać na 186-kilometrowym odcinku polsko-białoruskiej granicy podzieli Puszczę Białowieską na pół. Mur nie rozwiąże problemów kryzysu humanitarnego, natomiast spowoduje nowe problemy dla przyrody – w postaci niemożliwej do przebycia dla wielu gatunków zwierząt bariery w najcenniejszym lesie nizinnym Europy.


Do Ursuli von der Leyen,
przewodniczącej Komisji Europejskiej:

Pani Przewodnicząca!

Apelujemy do Komisji Europejskiej o podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu natychmiastowego wstrzymania budowy muru na polsko-białoruskiej granicy, który zniszczy unikatową przyrodę, zaszkodzi lokalnym społecznościom i nie rozwiąże kryzysu humanitarnego. Prace budowlane już ruszyły, dlatego sprawa jest bardzo pilna.

Budowa muru na granicy polsko-białoruskiej będzie miała katastrofalny wpływ na 6 obszarów Natura 2000, w tym na najcenniejszy obiekt przyrodniczy w Polsce – Puszczę Białowieską. Mur będzie trwałą barierą, która wpłynie negatywnie zwłaszcza na populacje rzadkich i chronionych gatunków zwierząt, ograniczając ich przemieszczanie się, a w konsekwencji przepływ genów. Szczególnie ucierpią populacje dużych zwierząt tj. żubry, łosie, jelenie czy wilki, a takie zwierzęta jak ryś mogą całkiem zniknąć z Puszczy Białowieskiej. Dojdzie do fragmentacji siedlisk, co jest obecnie jedną z głównych przyczyn utraty różnorodności biologicznej. Nie ma wątpliwości, że mur, jego budowa oraz infrastruktura mu towarzysząca przyczyni się do dewastacji ekosystemu, który powinniśmy chronić. Niestety w procesie planowania tej inwestycji nie przeprowadzono żadnej oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na przyrodę Puszczy Białowieskiej, co stanowi oczywiste naruszenie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej.

W dobie kryzysu różnorodności biologicznej i szóstego wielkiego wymierania gatunków nie możemy sobie pozwolić na utratę czy pogorszenie się stanu tak cennych ekosystemów jak Puszcza Białowieska – to wspólne dziedzictwo nas wszystkich.

Budując kolejne zapory, nie rozwiążemy kryzysu humanitarnego, który ma miejsce na granicy. Nawet jeżeli postawilibyśmy mur wokół całej polskiej granicy, nie uciekniemy przed faktem, że kryzys klimatyczny i jego skutki zwiększają drastycznie liczbę ludzi poszukujących bezpieczeństwa oraz uciekających przed konfliktami zbrojnymi, głodem i ubóstwem. Migracje nie ustaną, dlatego Polska potrzebuje polityki migracyjnej opartej na respektowaniu praw człowieka oraz ochronie życia i zdrowia, a nie opresyjnych i szkodliwych rozwiązań.

Biorąc to wszystko pod uwagę, apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu wstrzymania budowy muru na polsko-białoruskiej granicy.

 • Organizacje popierające petycję:
  Greenpeace
  Pracownia na rzecz wszystkich istot
  Greenmind
  Avaaz
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
  Migrant Info Point
  Amnesty International
  NOMADA
  Polskie Forum Migracyjne

Granica Polski i Białorusi, polscy żołnierze stoją przed postawionym przez nich ogrodzeniem z drutu kolczastego. Krynki, 27 września 2021. Zdjęcie: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
142573