Nie oddamy konwencji antyprzemocowej! – Amnesty International

Petycja

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

Powiedz polskim władzom, że sprzeciwiasz się wypowiedzeniu Konwencji, która chroni kobietyDziałaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

36399 Zebranych podpisów

Nasz cel 40000

AKTUALIZACJA (30.07.2020): Trybunał Konstytucyjny będzie rozstrzygał o zgodności Konwencji antyprzemocowej z polską Konstytucją. Taką decyzję ogłosił Premier Morawiecki. Już wcześniej członkowie rządu zapowiadali, że “Polska przygotowuje się do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej” – takie słowa padły z ust Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg, a Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wystąpił do niej o realizację tej zapowiedzi żądając przygotowania wniosku o wypowiedzenie Konwencji.

Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski stwierdził, że Konwencja to “genderowski bełkot” i “neomarksistowska propaganda”.

Tymczasem Konwencja chroni Polki i Polaków oraz rodziny mieszkające w Polsce przed przemocą domową. Chroni przede wszystkim kobiety, bo to one najczęściej doświadczają przemocy, ale też dzieci, osoby starsze i mężczyzn – wszystkich, którzy nie mogą czuć się w swoich domach bezpiecznie. Wypowiedzenie Konwencji będzie miało negatywne konsekwencje dla milionów osób w Polsce, a także dla organizacji działających na rzecz kobiet doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej czy ekonomicznej.

Państwa, które ratyfikowały Konwencję, w tym Polska, zobowiązały się chronić i wspierać osoby doświadczające przemocy, stworzyć dla nich bezpłatny telefon zaufania, schroniska, zapewnić świadczenie usług zdrowotnych oraz wsparcie psychologiczne i prawne. Polska, nie dość, że nie wywiązała się dotychczas ze wszystkich zobowiązań, to chce się całkowicie z nich wycofać.

Pod koniec 2016 roku Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad projektem wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, przesyłając stosowny wniosek do uzgodnień międzyresortowych. Wzywamy polskie władze do ochrony, przestrzegania i promowania praw kobiet zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski oraz do niepodejmowania żadnych kroków w celu wypowiedzenia Konwencji.

Konwencja została opracowana przez wszystkie państwa Rady Europy w 2011 roku. Do tej pory podpisało ją 45 krajów, a 34 dokonały ratyfikacji, w tym Polska. Konwencja ustanawia minimalny standard w zakresie rozwijania mechanizmów zapobiegania i ścigania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz ochrony przed tym zjawiskiem. Państwa, które ją ratyfikowały, zobowiązały się do chronienia i wspierania osób doświadczających przemocy, w tym do stworzenia dla nich bezpłatnego telefonu zaufania, schronisk, świadczenia usług zdrowotnych oraz wsparcia psychologicznego i prawnego.

Amnesty International czynnie promowała Konwencję oraz wspierała proces jej ratyfikacji przez Polskę, do czego doszło w kwietniu 2015. Do tej pory Polska nie wdrożyła w pełni jej postanowień. Wypowiedzenie Konwencji będzie miało konsekwencje dla milionów kobiet i dziewcząt w Polsce oraz dla organizacji działających na rzecz kobiet, które zostały zgwałcone, doświadczają przemocy domowej czy molestowania. Z ostatnich statystyk policji wynika, że w 2015 roku prawie 70000 kobiet oraz 17000 dzieci padło ofiarą przemocy domowej, 2410 kobiet zgłosiło gwałt (organizacje pozarządowe szacują, że zgłaszane jest tylko 15-30% przypadków). Polski rząd powinien podjąć działania w kierunku pełnej implementacji konwencji.

Pokaż, że Konwencja jest dla Ciebie ważna. Sprzeciw się jej wypowiedzeniu! Podpisz!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
12572