Petycja

Nie pozwól na uciszanie i zastraszanie sędziów!

Powstrzymaj niesłuszne postępowania dyscyplinarneDziałaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

44782 zebranych podpisów

Nasz cel 50000

Nie można karać za stosowanie prawa. Nie można straszyć sędziów. Nie można grozić im dyscyplinarkami za wszystko, co tylko zagraża rządzącym. Kolejne ustawy wymierzone w sędziów pozbawiają nas ochrony. 

Postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i prokuratorów nie mogą być używane przez władze do uciszania głosów krytyki i karania za korzystanie z przysługujących im praw.

Postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i prokuratorów są obowiązującym od wielu lat mechanizmem pociągania ich do odpowiedzialności w przypadkach oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa i uchybienia godności urzędu (art. 107 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 173 Ustawy Prawo o prokuraturze).

Jednak prowadzona od kilku lat rządowa „reforma” sądownictwa powoduje stopniowe przejmowanie kontroli nad sędziami, którzy powinni móc sprawować swoje obowiązki wolni od jakichkolwiek politycznych nacisków. Jednym z przejawów takiego wpływu jest wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w nieuzasadnionych przypadkach.

Oznacza to wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i prokuratorów tylko dlatego, że krytykują „reformę” sądownictwa bądź w odwecie za ich „niewłaściwe”, zdaniem władz, orzeczenia.

Za potencjalne „uchybianie godności” obecny rząd uznał między innymi:

  • przyjęcie Nagrody Równości (sędzia Dorota Zabłudowska),
  • zapytanie Trybunału Sprawiedliwości o interpretację prawa (sędziowie Ewa Maciejewska i Igor Tuleya),
  • prowadzenie symulacji rozpraw na festiwalu muzycznym (sędziowie Arkadiusz Krupa i Monika Frąckowiak),
  • napisanie tweeta (sędzia Dorota Zabłudowska),
  • udział w wiecu poparcia dla sędziów (prokurator Piotr Wójtowicz),
  • uniewinnienie demonstrantów protestujących przeciwko władzy (sędzia Sławomir Jęksa).

Wobec tych osób wszczęte zostały postępowania dyscyplinarne, nad którymi pełną kontrolę posiada obecnie Minister Sprawiedliwości.

Sędziowie, tak jak wszyscy, mają prawo do sprawiedliwego procesu i odwołania się do niezależnego organu. Tymczasem w Polsce nie dopuszcza się prawników do udziału w przesłuchaniach dyscyplinarnych sędziego, a odwołania od orzeczeń dyscyplinarnych rozpatruje Izba Dyscyplinarna SN wybierana przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa.

Sędziowie i prokuratorzy potrzebują naszego wsparcia. Podpisz petycję i wezwij Ministra Sprawiedliwości do zaprzestania wykorzystywania postępowań dyscyplinarnych do uciszania głosów krytyki i zastraszania sędziów i prokuratorów!

Więcej o postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko poszczególnym sędziom w raporcie>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
28373