Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Petycja

Obrona praw człowieka to nie przestępstwo!

Wezwij władze Turcji do zaprzestania ścigania obrońców i obrończyń praw człowieka oraz wycofania wszelkich zarzutów

Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

3292 zebranych podpisów

Nasz cel 5000

Każdego dnia ci ludzie ryzykują swoje własne bezpieczeństwo, by bronić innych. Zabierają głos w sprawie wolności, sprzeciwiają się niesprawiedliwości i walczą o równe traktowanie w Turcji.

Teraz to oni potrzebują Twojej pomocy!

Aktualizacja ze stycznia i lutego 2018: 31 stycznia sąd w Stambule wydał decyzję o zwolnieniu Tanera Kiliçia z aresztu. Jednak 1 lutego po apelacji prokuratora sąd orzekł o zatrzymaniu Kiliçia w więzieniu. Sprawa przeciwko niemu i 10 pozostałym obrońcom praw człowieka nadal się toczy. Następna rozprawa została wyznaczona na 21 czerwca 2018 roku.

Aktualizacja z grudnia 2017: Taner Kiliç nadal przebywa w areszcie. Idil Eser i 9 pozostałych obrońców i obrończyń praw człowieka zostało zwolnionych za kaucją. Proces przeciwko wszystkim 11 osobom trwa. Najbliższa rozprawa sądowa została wyznaczona na 31 stycznia 2018 roku.

Turecki sąd pozbawił wolności dyrektorkę Amnesty International w Turcji Idil Eser oraz 7 innych obrońców praw człowieka zaledwie kilka tygodni po aresztowaniu prezesa Tanera Kiliçia. Wobec 2 kolejnych obrońców władze wydały nakaz aresztowania. Uwięziono ich dokładnie wtedy, kiedy są najbardziej potrzebni: gdy niezależne media są uciszane, zabieranie głosu jest ryzykowne, a ludzie żyją w strachu. Każdy kolejny dzień ich aresztu naraża ludzi, których bronili, na naruszenia ze strony tureckiego rządu.

Żadna z tych osób nie zrobiła nic złego. Tanera niesłusznie oskarżono o członkostwo w „Organizacji Terrorystycznej Fethullaha Gülena”, a Idil i innych obrońców uwięziono z powodu bezpodstawnych podejrzeń o „popełnienie przestępstwa w imieniu organizacji terrorystycznej nie będąc jej członkiem”. Są to absurdalne i nie poparte dowodami oskarżenia.

Tureckie władze muszą natychmiast uwolnić aresztowanych obrońców praw człowieka i zaprzestać „polowania na czarownice”.

Nie przestaniemy działać dopóki nie będą wolni. Dołącz do nas i podpisz petycję.

Obrońcy praw człowieka, których dotyczą zarzuty: Idil Eser (Amnesty International), Günal Kurşun i Veli Acu (Human Rights Agenda Association), Özlem Dalkıran (Citizens’ Assembly), Ali Gharavi (konsultant ds. IT) i Peter Steudtner (trener), Nalan Erkem (Citizens’ Assembly), İlknur Üstün (Women’s Coalition), Nejat Taştan (Equal Rights Watch Association) i Şeyhmus Özbekli (Rights Initiative).