Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Petycja

Ocal mieszkańców Aleppo

Żądaj od Syrii, Rosji i Iranu bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej Aleppo

Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

11105 zebranych podpisów

Nasz cel 15000

Mieszkańcy umieszczają w sieci wpisy z ostatnim pożegnaniem. Zamiast bezpiecznej drogi ucieczki, czekają ich pułapki, tortury i egzekucje. Proces ewakuacji został rozpoczęty, ale musimy mieć pewność, że każda osoba będzie miała zapewnione bezpieczeństwo.

Syryjskie siły rządowe wspierane przez Rosję i Iran muszą natychmiast zakończyć wszelkie ataki na ludność i infrastrukturę cywilną. Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym wszystkie strony konfliktu muszą podjąć wszelkie możliwe środki ostrożności w celu ochrony ludności cywilnej podczas ataków. Nieproporcjonalne, masowe ataki, które zabijają lub ranią ludność cywilną oraz ataki bezpośrednie, celowo kierowane na ludność cywilną stanowią zbrodnie wojenne. Wszystkie strony konfliktu muszą zapewnić ludności cywilnej, która chce opuścić Aleppo możliwość bezpiecznego przejścia.

Liczy się każda sekunda.

Życie dziesiątek tysięcy ludzi, jest w rękach rządów Rosji, Syrii i Iranu.  Zażądaj bezpiecznej ewakuacji uwięzionych ludzi, dostępu do pomocy humanitarnej i ustanowienia niezależnych obserwatorów ONZ do monitorowania ewakuacji oraz ochrony ludności cywilnej.

Wzywamy do:
– zapewnienia natychmiastowej ewakuacji ludności cywilnej i dostępu do pomocy humanitarnej we wschodnim Aleppo, tak żeby ratująca życie pomoc mogła dotrzeć do osób w potrzebie.
– ustanowienia niezależnych obserwatorów ONZ, aby zapobiec dalszym egzekucjom, wymuszonym zaginięciom, torturom i innym formom złego traktowania.

Zdjęcie: AMEER ALHALBI/AFP/Getty Images