Ocal mieszkańców Aleppo – Amnesty International

Petycja

Ocal mieszkańców Aleppo

Żądaj od Syrii, Rosji i Iranu bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej AleppoDziałaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

11200 zebranych podpisów

Nasz cel 15000

Mieszkańcy umieszczają w sieci wpisy z ostatnim pożegnaniem. Zamiast bezpiecznej drogi ucieczki, czekają ich pułapki, tortury i egzekucje. Proces ewakuacji został rozpoczęty, ale musimy mieć pewność, że każda osoba będzie miała zapewnione bezpieczeństwo.

Syryjskie siły rządowe wspierane przez Rosję i Iran muszą natychmiast zakończyć wszelkie ataki na ludność i infrastrukturę cywilną. Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym wszystkie strony konfliktu muszą podjąć wszelkie możliwe środki ostrożności w celu ochrony ludności cywilnej podczas ataków. Nieproporcjonalne, masowe ataki, które zabijają lub ranią ludność cywilną oraz ataki bezpośrednie, celowo kierowane na ludność cywilną stanowią zbrodnie wojenne. Wszystkie strony konfliktu muszą zapewnić ludności cywilnej, która chce opuścić Aleppo możliwość bezpiecznego przejścia.

Liczy się każda sekunda.

Życie dziesiątek tysięcy ludzi, jest w rękach rządów Rosji, Syrii i Iranu.  Zażądaj bezpiecznej ewakuacji uwięzionych ludzi, dostępu do pomocy humanitarnej i ustanowienia niezależnych obserwatorów ONZ do monitorowania ewakuacji oraz ochrony ludności cywilnej.

Wzywamy do:
– zapewnienia natychmiastowej ewakuacji ludności cywilnej i dostępu do pomocy humanitarnej we wschodnim Aleppo, tak żeby ratująca życie pomoc mogła dotrzeć do osób w potrzebie.
– ustanowienia niezależnych obserwatorów ONZ, aby zapobiec dalszym egzekucjom, wymuszonym zaginięciom, torturom i innym formom złego traktowania.

Zdjęcie: AMEER ALHALBI/AFP/Getty Images
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
12469